Łowiszko Szczupaka
Dziewiszewo

Jezioro Dziewiszewskie znajduje się w granicach administracyjnych województwa warmińsko-mazurskiego, w powiecie giżyckim, w gminie Giżycko. Wody obwodu rybackiego Jeziora Dziewiszewskiego położone są w Krainie Wielkich Jezior Mazurskich. Jezioro znajduje się w dorzeczu Pregoły, w zlewni rzeki Węgorapa.

Jezioro Dziewiszewskie położone jest na 54°03,9′ szerokości geograficznej północnej i 2I°37,2′ długości geograficznej wschodniej, na wysokości 125,4 mn.p.m. Powierzchnia lustra wody Jeziora Dziewiszewskiego wynosi 26,4 ha (powierzchnia ewidencyjna). Jezioro jest płytkie. Głębokość maksymalna jeziora wynosi 3,8 m. Długość maksymalna jeziora to 750 m, a szerokość maksymalna wynosi 450 m. Linia brzegowa jest słabo rozwinięta i nie tworzy wyraźnych zatok lub półwyspów. Na jeziorze nie ma wysp.Kształt misy jeziora jest owalny, a wydłużenie jest w kierunku równoleżnikowym. Ukształtowanie dna jest mało urozmaicone. Stoki ławicy przybrzeżnej są łagodne i dość równomiernie opadają w kierunku centralnej części jeziora, gdzie znajduje się najgłębsza część zbiornika. Jezioro Dziewiszewskie jest jeziorem szczytowym.

Zasilane jest przez kilka bardzomałych rowów melioracyjnych, odwadniających teren na południe od zbiornika. Odpływ wody z Jeziora Dziewiszewskiego następuje poprzez niewielki ciek bez nazwy, wypływający ze wschodniej części Jeziora Dziewiszewskiego i odprowadzający wody do południowej części jeziora Dobskiego. Na cieku tym zainstalowany jest mnich z zastawkami, umożliwiający regulację poziomu wody i wielkości przepływu. Zastawki w mnichu znacznie utrudniają a nawet uniemożliwiają migrację ryb i raków, pomiędzy sąsiednimi akwenami. Tereny bezpośrednio przylegające do jeziora to w większości łąki i grunty orne od strony południowej jeziora, to podmokłe tereny torfowe.

W Jeziorze Dziewiszewskim występują następujące gatunki ryb; szczupak, lin, płoć, karaś pospolity, węgorz, krasnopiura. Jezioro użytkowane jest wyłącznie pod kątem połowów wędkarskich. Warunki środowiskowe w jeziorze są sprzyjające dla rozrodu i wzrostu szczupaka oraz lina, a co za tym idzie – umożliwiają utrzymanie wysokiej populacji wymienionych gatunków w tym zbiorniku. Tutejsza roślinność tworzy odpowiednie miejsca do rozrodu ryb oraz zapewnia korzystne warunki do ukrycia i żerowania. Wody jeziora mają I klasę czystości, stąd ryby są w doskonałej kondycji, a co za tym idzie są silne i waleczne. Przekonał się o tym niejeden wędkarz, Jezio Dziewiszewskie jest jednym z najbogatszych łowiski szczupaka i lina w tej części dzikich Mazur. Łowisko jest solidnie i regularnie zarybiane.

regulamin łowiska