Łowiszko Szczupaka
Dziewiszewo

1. Łowisko udostępnione jest codziennie od wschodu do zachodu słońca/zgodnie z kalendarzem/ przez cały rok z wyjątkiem okresu ochronnego szczupaka: /01.III – 30.IV/, i występowania pokrywy lodowej.

2. Wędkować mogą jedynie osoby posiadające licencję.

3. Połowy dzienne dozwolone są na dwie wędki; metodą spinningową spławikową i muchową.

4. Jako przynęty mogą być stosowane przynęty naturalne (zwierzęce i roślinne) oraz przynęty sztuczne. Zabrania się stosowania jako przynęt (zanęt) zwierząt i roślin chronionych oraz ikry rybiej. W przypadku stosowania jako przynęt żywych lub martwych ryb mogą być użyte tylko ryby wymiarowe i ryby, które nie są objęte wymiarem ochronnym. Przynęty sztuczne mogą być uzbrojone najwyżej w trzy haczyki o rozstawie ostrzy nie większym niż szerokość przynęty sztucznej.

5. Na łowisku obowiązują następujące wymiary ochronne:

  • szczupak (Esox lucius L.) do – 45 cm i od 75 cm,
  • lin (Tinca tinca L.) do 25cm i od 35 cm
  • węgorz (Anguilla anguilla L.) – do 40 cm

pozostałe wymiary i okresy ochronne zgodne są z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi określającym je.

6. Na łowisku obowiązują następujące limity dziennych połowów : 3 sztuki szczupaka, o masie jednostkowej nie przekraczającej 5 kg, ryby większe niż 5 kg należy niezwłocznie po odhaczeniu wypuścić i w tym przypadku jedynym trofeum może być fotografia. Pozostałe gatunki w ilościach nie przekraczających 5 kg łącznie, chyba że jest to jedna ryba o masie jednostkowej większej niż 5 kg. Do wybierania ryb należy używać podbieraka. Ryby przeznaczone do zabrania należy bezpośrednio po złowieniu w sposób szybki i humanitarny uśmiercić, pozostałe niezwłocznie po odhaczeniu wpuścić z powrotem do jeziora.

7. Wędkowanie może odbywać się jedynie z łodzi Gospodarstwa w Dziwiszewie. Zabrania się używania własnych łodzi.

8. Każdy wędkarz musi mieć: matę, podbierak, oraz sprzęt do wyhaczania ryb

9. Przed przystąpieniem do wędkowania należy zgłosić swoje wejście na łowisko pracownikowi obsługi. Zejście z łowiska należy również zgłosić pracownikowi, okazać zabierane ryby i zwrócić pobrany sprzęt. W przypadku wejścia na łowisko wcześnie rano/przed godz. 8:00/ należy wszelkie sprawy formalne załatwić dnia poprzedniego.

10. Opiekun łowiska ma prawo skontrolować siatki oraz sprzęt używany przez wędkarzy.

11. Osoba wchodząca na łowisko i pobierająca sprzęt pozostawia dokument tożsamości, zwracany po zakończeniu wędkowania i rozliczeniu się ze sprzętu.

12. W przypadku nieetycznego zachowania któregoś ze współwędkujących, prosimy zgłosić ten fakt do strażnika łowiska.

13. Prosimy wędkarzy o pozostawienie jeziora oraz otoczenia w stanie jakim je zastali.

14. Parkowanie samochodów możliwe jest wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych.

15. Osoby zainteresowane wędkowaniem na łowisku proszone są o telefoniczną rezerwację.

16. Gospodarz łowiska zastrzega sobie możliwość organizowania zamkniętych imprez wędkarskich. Za ewentualne trudności przepraszamy. Nie zastosowanie się do wyżej wymienionych zasad spowoduje natychmiastowe odebranie licencji bez zwrotu kosztów!